Nieuws

 

 

Dinsdag 20/02/2024

Uitnodiging tweede ontmoetingsnamiddag

 

Woensdag 14/02/2024

Bij 'vieringen' vind je de nieuwe schema's van de vasten tot begin augustus.

 

 

Zondag 04/02/2024

Uitnodiging OKRA en Samana.

Deelnemen: inschrijven tot 18/02!

Maandag 22/01/2024

 

Geloof-waardige taal

Lezingenreeks Denkend Geloven 2024

Lezingenreeks  ‘Denkend  Geloven’ van het Postuniversitair Centrum van Kulak in De Bremstruik via streaming op groot scherm

Reeds meerder jaren organiseert het P.U.C. van Kulak een interessante lezingenreeks ‘denkend geloven’ . Dit jaar is het onderwerp GELOOF-WAARDIGE TAAL.

Om de reeks toegankelijker te maken wordt de reeks aangeboden via streaming in De Bremstruik te Roeselare

 

Geloof-waardige taal

 

Als een ongelovige uitlegt waarin hij niet gelooft, denkt een gelovige vaak: “Maar daar geloof ik óók niet in!” Als die gelovige dan probeert uit te leggen waarin hij wél gelooft, dan wordt dat blijkbaar moeilijker. Of dan zie je dat andere gelovigen dat helemaal anders invullen, op het risico af dat ze elkaar afwijzen of verketteren. Als we geloven zo moeilijk onder woorden kunnen brengen, moeten we dan maar meteen stoppen met het te proberen? “God (of geloof) laat zich niet in woorden vangen?” Maar hoe letterlijk moeten we geloofstaal nemen? Gaat geloof nog wel over iets, heeft het nog een inhoud? Men zegt soms dat geloofstaal symbolisch werkt; maar niet alle symbolen werken even goed. Wat doen we met Bijbelvertalingen? Welke taal gebruiken we in liturgie? En hoe spreken we over geloof tegenover kinderen en jongeren? In deze reeks denken we na over geloof-waardige taal, met lezingen vanuit filosofie, bijbelwetenschappen, moderne media en kinderliteratuur. Je kan je inschrijven voor de volledige reeks, of één of meerdere afzonderlijke lezingen volgen.

 

Dinsdag 27 februari om 19.30 u

Het onzegbare ver-tolken   prof. dr. Jacques Haers

Religieuze ervaringen en geloof vereisen een eigen taalspel, dat ook andere taalspelen kan inspireren. Tegenover het transcendente levensmysterie dat in religies gearticuleerd wordt, schiet taal altijd tekort. En toch opent het gelovige spreken een uitnodiging om een belangrijke dimensie van het mensenleven te verkennen en te verbeelden. 

 

Dinsdag 5 maart om 19.30 u

De geloofwaardigheid van religieuze teksten    Arjan Knop  

De Bijbel is een intrigerend boek. Met enkel woorden kan het werelden in beweging zetten en anderen doen instorten. Eeuwenoude teksten wisten zoveel gezag te vergaren dat vele miljoenen mensen in de loop van duizenden jaren zich erdoor hebben laten leiden. In deze lezing onderzoeken we de kracht van religieuze teksten, de uitdagingen waar vertalers voor staan en bovenal de vraag naar waar we precies waarheid kunnen vinden in de Bijbel. Het zal blijken dat het antwoord hierop sterk samenhangt met de kwestie van goddelijke openbaring van de religieuze teksten

 

Dinsdag 19 maart om 19.30 u

Tot de verbeelding spreken   Bart Paepen

Sporen van evangelie vind je verrassend vaak op plekken waar je ze niet vermoedt. Priester Bart Paepen gidst je vanuit deze blik door de wondere wereld van Netflix en Disney+.

 

Dinsdag 26 maart om 19.30 u

Religieuze taal voor een specifieke doelgroep | kinderen   Kolet Janssen

Religieuze taal is vaak plechtig en formeel, en niet zo toegankelijk voor mensen van nu. Om met kinderen te spreken over geloof en geloof te beleven is een hertaling nodig met aandacht voor de traditie, maar ook voor hun eigen leefwereld en vragen. Dat vraagt een behoedzaam zoeken naar een manier om de kostbare verhalen van de Bijbel en de gebeden van de traditie opnieuw te verwoorden. Het vraagt ook het aanleren van een gevoeligheid voor de taal van verhalen in het algemeen.

 

PRAKTISCH

Dinsdag 27 februari, 5, 19   en 26 maart 2024 van 19.30 tot 21 u  in  De Bremstruik,  Arme Klarenstraat 36 Roeselare

Gelieve vooraf uiterlijk 15 februari in te schrijven via  info@debremstruik.be betaling ofwel contant te plaatse of via BE28 8804 9822 8120

12 € per sessie;  er wordt een drankje aangeboden

Nabespreking met aanwezigen

 

Maandag 22/01/2024

Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst

Diaken Stijn Hantson neemt het woord

Beste vrienden,

Ik hoop van harte dat u het nieuwe jaar op een feestelijke manier hebt kunnen inzetten. Wat fijn dat we hier terug in de cafetaria van Rustenhove te gast mogen zijn om samen het jaar 2023 op pastoraal vlak te mogen afsluiten en tevens het nieuwe jaar 2024 te kunnen beginnen: in verbinding, elkaar ontmoeten, elkaar een vredig 2024 wensen. 

Beste vrienden, ik koester de verbinding met en tussen mensen. Je mag het navragen aan mijn echtgenote Veronique. Als wij in de maanden juli en augustus  2 maanden op verlof zijn op de camping, dan heb ik ook steeds die verbinding tussen mensen nodig. Ik rijd met mijn scooter rond en sla met iedereen die ik tegenkom een praatje. Vrolijkheid en dankbaarheid voeren de boventoon op de camping.

Maar als ik even doorvraag bij een kranige dame van eind de zeventig uitte ook zij haar zorgen over de toestand in de wereld. De beelden op het nieuws riepen nare herinneringen bij haar op. Dat greep me aan. Zij is van de generatie die nét na de oorlog opgroeide, besefte ik. Deze ontmoeting is mij steeds  bijgebleven. Er gebeurt iets als je ècht contact maakt. Als mensen je hun zorgen toevertrouwen. Kennen jullie dat ook? Ik zie dàt echt contact gelukkig vaak in onze pastorale eenheid. Ik denk maar aan onze ontmoetingen na sommige zondagsvieringen. Mensen maken verbinding met elkaar en vertrouwen elkaar hun zorgen, verdriet, maar ook hun blijdschap toe.

Toch spreekt dit niet vanzelf, realiseer ik mij. Om de verbinding te behouden, moeten we écht aan het werk – elke goede relatie heeft dat nodig, toch? Vragen jullie je ook wel eens af wat je buren bezighoudt? Wat er speelt in hun gezin? Wat hun zorgen en dromen zijn? Die vragen stellen kan ons misschien dichterbij bij elkaar brengen.

Verbinding is nu meer dan ooit nodig. Deze tijd vraagt erom. Internationaal is er onrust, met oorlogen in Oekraïne, in Israël en op zoveel andere plaatsen in de wereld. Wij steken daarom regelmatig de vredeskaars aan. De vredeskaars mogen we wel vaker aansteken, wat mij betreft, alleen al op onderling niveau, van mens tot mens. Door overeenkomsten te zoeken in plaats van verschillen.

Het begint met naar anderen te luisteren in plaats van ons eigen gelijk te halen. En door dankbaar te zijn voor wat we hebben, ook al is dat niet altijd honderd procent wat we zouden willen.  

Klinkt dat ouderwets, luisteren en dankbaar zijn? Wat denk je? Of zou daar iets van de kracht in kunnen schuilen die wij vandaag de dag goed kunnen gebruiken? 

Ik word verdrietig als ik zie dat we in ons welvarende land een voedselbank, kledingbank, weggeefwinkel en kastjes tegen armoede nodig hebben. Uiteraard zijn de initiatieven te prijzen, maar dat het nodig is, maakt mij bezorgd. Ik zie en hoor veel door mijn werk als diaken. Ik zie dat mensen heel verschillend omgaan met wat zij in het leven tegenkomen. Ik denk dat jullie dat ook zien en de vraag is wat we dan doen. Blijft het bij luisteren en begrip tonen of gaan we die ene stap verder? Ik zie gelukkig dat lieve zorgzame mensen die stap nemen in hun buurt, bij bekenden en zelfs onbekenden.

Als pastorale eenheid proberen wij een vangnet te bieden. Of dat toereikend is, moeten we ons steeds blijven afvragen. Ook op dat terrein zien wij hoe mensen daar samen hun schouders onder zetten.

Er is een groep die ook graag meedoet, maar vaak wordt vergeten. Een groep die graag serieus genomen wil worden: de jeugd. Die generatie doet de dingen op haar eigen manier. Laten we elkaar opzoeken en met een nieuw perspectief naar de toekomst kijken. Ik zie genoeg jongeren die graag willen bijdragen, meedenken en meedoen.

Door het jaar heen ontmoet ik veel mensen die samen iets willen neerzetten. Het ontstaat soms vlak voor mijn ogen. Mooie en goede gesprekken tijdens onze ontmoetingszondagen, veelbelovende ontmoetingen voor en na de vieringen, hartelijke kennismakingen als we met de ouders van de eerstecommunicanten en vormelingen samenkomen. En nog zoveel meer…

Volgend jaar in de maand oktober van het jubeljaar 2025, gaan we een nieuwe uitdaging aan, en zullen we een nieuwe verbinding mogen maken: een  pastoraal samengaan van de twee pastorale eenheden Ledegem en Izegem. Het brengt veel vragen met zich mee. Hoe zal dit allemaal  verlopen. Laten we beginnen met naar elkaar te luisteren, de verbinding aan te gaan, dankbaar te zijn en samen die stap te durven zetten. Met een open hart en een sterke geest.  

Ik wil graag samen met jullie allen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Dat het een jaar mag worden waarin we naar elkaar luisteren, samen optrekken en samen proberen van Ledegem een nog mooiere plek te maken. Met de woorden van de grondtoon van ons Bisdom zeg ik graag: Gevonden – Verbonden – Gezonden.

Dankjewel!

 

Zaterdag 13/01/2024

Een kopje koffie?...Graag!

Ook dit jaar werken wij met onze Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem mee aan de koffieverkoop voor de projecten in het weeshuis van zuster Lieve Leenknecht in Congo.

Dankzij de vorige koffieverkoop zijn de broodnodige dakherstellingen uitgevoerd. Goten werden vernieuwd en waar nodig aangebracht. Ook de waterputten zijn aan herstelling toe. Ook bedden en matrassen voor de kinderen staan op het verlanglijstje. 

Wie vorige jaren reeds van onze fairtrade koffie kocht weet ondertussen dat het een heel lekker bakje troost is. Het aanbod is net als vorig jaar.

Er is opnieuw Congo koffie voor 7 euro (250 gr.) en DECA koffie voor 7 euro (250 gr.). Alsook pads dessertkoffie (16x7gr) voor 5 euro en pads deca (16x7 gr) voor 5 euro.

De actie loopt tot 25 februari 2024.

De koffie wordt aan huis gebracht vanaf april 2024.

Bestellen kan via overschrijving op het nummer:

BE28 7775 0404 5220 (A.Lecluyse)

Niet vergeten te melden welke koffie u wenst alsook het adres voor levering !

Ofwel steek je jouw bestelling (bestelbonnen liggen achteraan in de drie kerken van de Pastorale Eenheid) + gepaste bedrag in een omslag en deponeer deze in de brievenbus van familie. Lecluyse-Lefevere Terschuerenlaan 16 SEW

Info: 056 50 45 94

 

Maandag 20/11/2023

Ontmoeten, luisteren, praten: verslag van een mooie namiddag

We kwamen samen op 17 november in De Kobbe in Rollegem-Kapelle.

Het open beraad was een moment van ontmoeting en uitwisseling: praten en luisteren. Om wat bij elkaar thuis te komen was er eerst een tas koffie. Na een gebed door  Stijn, luisterden we naar drie  getuigenissen: An Lefevere vertelde ons over haar werk in het WZC en nu als vrijwilliger in de assistentiewoningen; Jeanique Degroote had het over haar secretariaatswerk voor de PE; ikzelf over ‘bidden thuis’.

We verdeelden ons in kleine groepjes (we waren met 20 personen) om uit te wisselen over 4 vragen: wat helpt ons om christen te zijn? hoe kunnen we elkaar bemoedigen?; wat zijn onze verwachtingen? Wat zijn onze zorgen?

De gesprekken verliepen vlot. De vragen waren niet gefocust op de pastorale eenheid, maar op ons christen zijn in het algemeen, in onze thuis, in de samenleving.

Enkele tips kwamen naar voren:

  • De TV missen aankondigen in kerk en leven: de TV missen zijn een steun voor veel mensen thuis en in WZC.
  • Gebeden publiceren in ‘Kerk en leven’, om het thuis bidden aan te moedigen.
  • Contacten met de verenigingen zijn belangrijk om verbondenheid te scheppen.
  • Dirk De Wachter heeft interessante en nieuwe ideeën over spiritualiteit.
  • Verbondenheid creëren waar we kunnen of waar we komen: naar elkaar toe gaan.
  • Samenkomsten/bezinningen in de kerk mogen anders zijn dan nu gebruikelijk. Jeugdverenigingen komen met een eigen stijl samen, en dat mag.
  • Een vraag naar misdienaars? Een vraag of de wekelijkse mis zal blijven? Een vraag of de kerken zullen blijven? Er klinkt waardering dat de kerken dagelijks open zijn.
  • Waarom gaat het samengaan met de pastorale eenheid St Crispijn, Izegem-Lendelede pas over twee jaar in?

Onze doelstelling was een open namiddag met uitwisseling en ontmoeting. De twee jaar die we te gaan hebben zijn nuttig om het lokale vuur aan te wakkeren. Jeanique Degroote vertelde over het lokale leven in de pastorale eenheid St Crispijn.  Ook bij ons kunnen nieuwe en oude initiatieven opborrelen en verwelkomd worden. Op het einde klonk een vraag om een namiddag zoals 17 november te herhalen. Dat zal allicht kunnen in het voorjaar 2024.

Eddy Lagae

 

 

Oudere berichten vind je terug in het archief