Nieuws

Donderdag 4/05/2023

 • Op woensdag 17 mei om 18.30 uur Viering voor de vruchten der aarde op deze kruisdag. De viering gaat door op de hoeve van Koen en Heidi Martin -Vandemaele,  Knokstraat 5, Sint-Eloois-Winkel. Welkom!

 

Woensdag 12/04/23

 • Koffieverkoop te voordele van de projecten van zr. Lieve Leenknecht
  Van pr. Patrick Leenknecht ontving ik het bericht dat de verscheping van
  de koffie nu gepland is voor 18 april. Dit heeft voor gevolg dat de
  levering ook naar een latere, nog niet gekende datum verplaatst wordt.
  Nog even geduld dus, waarvoor dank.
  Albert Lecluyse.

 

Zaterdag 31/03/23

 • Levering koffie voor Zr. Lieve 
  Wij hadden beloofd om uw bestelde koffie, ter ondersteuning van de projecten van zuster Lieve Leenknecht, te leveren in de eerste week van april.
  Helaas zal dit niet kunnen. Daar de verscheping van de koffie vertraging opgelopen heeft zal de levering ook vertraging hebben.
  Tot op heden hebben wij nog geen nieuwe datum ontvangen voor de levering.
  Wanneer deze gekend is zal deze u ook medegedeeld worden.
  Dank voor uw begrip en geduld!

 

Zat 25/03/23

Pasen en de goede week.

Straks is het palmzondag en start de goede week.
Voor christenen een bijzondere tijd.

Hoe kunnen we die thuis beleven?

Op Palmzondag kunnen we palm halen en die in huis uithangen. De  groene kleur verwijst naar de hoop. Ondanks het lijden en de dood, bewaren we de hoop. Dit is een goede start voor de goede week.

Op Goede Vrijdag kunnen we om drie uur een momentje stil houden. We steken een kaarsje aan en denken aan de gestorven Jezus. Hij is gestorven voor mij en alle mensen, opdat allen leven zouden hebben. Ook vandaag zijn er mensen die lijden of het bijzonder moeilijk hebben: ook voor hen is Jezus gestorven. Goede vrijdag is één van de twee vastendagen, samen met aswoensdag.

Op Pasen was er de gewoonte om ‘gewijd water’ in huis te halen. Het water wordt gewijd in de Paaswake, fris water brengt nieuw leven. “Ik ben het levende water” zei Jezus.
Van Pasen maken we een feestdag: we wensen elkaar een zalige hoogdag;  er zijn nog paaseitjes over (?!), en we kunnen wat langer en feestelijker tafelen!

Wat is er in de kerk te beleven?

Op Palmzondag wordt de palm gewijd. Het is een herinnering aan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. En we luisteren naar het lijdensverhaal volgens Mattheus (: ‘het lang evangelie’). Dit vormt een goede inleiding op de goede week.

Op Witte Donderdag gedenken we het laatste avondmaal van Jezus. Het is een bijzonder maal, want de dreiging hangt in de lucht. Bij het begin van dit maal wast Jezus de voeten van zijn leerlingen, teken van zijn dienstbaarheid tot het uiterste: Jezus zal ‘het vuile werk’ doen. Jezus spreekt  bijzondere woorden uit over het brood en de beker:  Hij vereenzelvigt er zichzelf mee. Hijzelf zal het gebroken brood en de vergoten wijn worden, ten bate van de mensen. En op het einde van de mis vergezellen we Jezus naar de hof van Olijven waar we samen met hem willen bidden: het moment van aanbidding. Viering in de St.-Elooiskerk om 19 uur.

Op Goede Vrijdag kunnen we om drie uur terecht in de drie kerken. In St Eloois Winkel en Ledegem is er een bezinning bij de kruisweg. En ’s avonds om 19 uur vindt in Rollegem Kapelle de bezinningsdienst plaats. We beluisteren het lijdensverhaal volgens Johannes, we brengen hulde aan  de gestorven Jezus op het kruis en we ontvangen de communie. In deze ingetogen dienst drukken we onze sympathie uit voor de gestorven Jezus.

De Paaswake op Paaszaterdag begint om 20 uur in de kerk van Rollegem Kapelle. Eerst zegenen we het nieuwe vuur en ontsteken we de paaskaarsen. Daarna volgt een bijbelse wake met enkele grote teksten uit de bijbel, om te eindigen met het evangelie van de verrijzenis. We wijden het nieuwe doopwater en vieren de eucharistie. Iedereen hernieuwt zijn doopbeloften. Het St Janskoor zingt het Alleluia van Pasen en de andere liederen.

Op Pasen is er de hoogmis om 10.30 uur in Ledegem. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, we luisteren naar het paasverhaal uit het evangelie en hernieuwen onze doopbeloften. Het mag allemaal feestelijk zijn. Pasen is hèt feest voor de Christenen. We wensen elkaar vast en zeker een zalige Hoogdag !

Een zinvolle Goede Week en Pasen aan elkeen.
En dank aan allen die dit voorbereiden en begeleiden.
Eddy Lagae

 

di 28/2/23

Wij zijn nog op zoek naar palm voor Palmzondag.

Hebben jullie palm staan en moet deze dringend gesnoeid worden, dan kunnen wij de afgesneden palm gebruiken voor op de palmkaartjes. Alsook om deze weg te geven na de wijding van de palmtakken. Je mag de palm naar één van onze drie kerken brengen, en neerleggen in de daarvoor voorziene manden. Graag tegen zaterdag 18 maart.

Ik wil jullie alvast bij voorbaat hartelijk danken hiervoor.

Stijn Hantson, diaken

 

di 14/2/23

De Aswoensdag viering gaat door op woensdag 22 februari om 18uur in de Sint-Janskerk.

 

vr 10/2/23

Officiële mededeling

(interne communicatie: vanaf 10 feb: op website PE Ledegem; als mededeling in weekendvieringen van 11-12 feb;  aan voorzitters kerkraden en burgmeester ter info; dan ook  in Kerk&Leven)

Mededeling vanwege het vicariaat voor de parochiepastoraal van het Bisdom  Brugge:

Antoon Vanhuyse beëindigt zijn opdracht als coördinator van de PE H. Damiaan Ledegem met ingang van 10 februari 2023.

Renaat Desmedt wordt met ingang van 10 februari 2023 benoemd tot administrator van de PE H. Damiaan Ledegem, met behoud van zijn andere functies.  Hij is in de komende  maanden de kerkelijke eindverantwoordelijke van de PE.

Aangezien er   geen leidinggevende  (een pastoor of coördinator) beschikbaar  is die het pastoraal team van de PE kan begeleiden en aangezien er  te weinig teamleden overblijven  (diaken Stijn Hantson en slechts één vrijwilliger, met name Dirk Nollet) wordt de werking van het team van de PE  H. Damiaan Ledegem opgeschort voor onbepaalde duur.

Stijn Hantson blijft medeverantwoordelijke in de PE, met een   opdracht  in de doopselwerking, bepaalde liturgische vieringen en   de opvolging van een aantal lopende zaken. Hij is sinds kort vooral ook werkzaam in de PE Crispijn Izegem-Lendelede. Dirk Nollet blijft ter beschikking als gebedsvoorganger. Eddy Lagae blijft als meewerkend priester werkzaam in liturgie en pastoraal.

Op de website van de PE staat de nodige info, o.a.  over inschrijvingen voor vieringen, catechese enz. Het secretariaat van het decanaat Roeselare-Izegem zal de administratie  van de PE mee ondersteunen.

Intussen is de hoop dat lokale vrijwilligers de bestaande geloofsgemeenschap(pen) binnen en van de PE mee kunnen helpen ondersteunen. Aan ieder die zijn/haar steentje bijdraagt, van harte dank!

vr 10/2/23

Een nieuwe stap

Op vraag van bisschop Lode Aerts heb ik aanvaard administrator te worden van de pastorale eenheid Heilige Damiaan, Ledegem. Een administrator behartigt de taken van een pastoor. Na een moeilijke periode is een tijd van bezinning en reflectie welkom in afwachting van nieuwe stappen.

We willen ruimte maken voor wie met ons wil meezoeken en meestappen. Kerk-zijn op vandaag is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met de mensen die op vandaag de kerkgemeenschap dienen, willen we op een zinvolle manier kerkgemeenschap zijn.

Ik wil bij deze gelegenheid coördinator Antoon Vanhuyse danken voor zijn engagement in de pastorale eenheid de voorbije maanden,  alsook de vrijwilligers en de benoemden in de pastorale eenheid. Dank gaat ook naar de medewerkers van het decanaal secretariaat in Roeselare die de administratieve taken in de komende tijd mee-behartigen.

Voor elk advies, elke bijdrage, elk engagement zijn we dankbaar!

Je kan me steeds bereiken via het secretariaat (051/20.09.04) of per mail renaat.desmedt@outlook.com

Tot binnenkort!

Renaat Desmedt 

16/1/23 

Klik hier voor de uitnodiging voor Maria Lichtmis

23/12/22

Klik hier voor de uitnodiging voor ons Nieuwjaarsfeest.

7/12/22

Eindelijk is het zo ver, de lang verwachte doopkalender voor 2023 is klaar. Klik hier om deze te raadplegen.

15/07/22

Uitnodiging nieuw Mariabeeld en kruiken in de kerk van Oekene. Klik hier voor meer info.

15/07/22

Nieuw project aan de kerk van Oekene. Klik hier voor een powerpoint van dit project.

19/5/22

Vandaag heeft onze bisschop diaken Antoon Vanhuyze benoemd tot coördinator van de pastorale eenheden h. Vincent Rumbeke en h. Damiaan Ledegem. Klik hier om het klavertje vier te lezen over deze nieuwe benoeming.

11/5/11

Vandaag kreeg onze pastoor Johan Loones een nieuwe benoeming. Hij wordt deken van Menen, alsook pastoor in de federatie Menen-Wervik-Geluwe. Klik hier om het klavertje vier te lezen over deze nieuwe benoeming. 

2/12/21

Adventswake

Omwille van de redelijk grote corona uitbraken in veel scholen, zal de adventswake voor de vormelingen niet doorgaan.

15/11/21

Hier vind je een powerpoint voor de week van de aanbidding

12/11/21

De doopkalender voor 2022 is beschikbaar

Voor de nieuwe doopkalender van 2022 klik je hier.

25/10/21

Graag willen wij alle grootouder-senioren uitnodigen naar onze werelddag voor grootouders en senioren. Voor meer info klik hier.

31/8/21

Klik hier voor corona update voor eerste communie en vormsel.

25/8/21

Voor praktische richtlijnen en afspraken voor eerste communie en vormsel, klik hier

14/7/21

Om te Kuieren door het bijbelse landschap, klik hier

7/7/21

Graag willen wij jullie de vormsel datum, alsook de verschillende data voor de eerste communie doorgeven voor 2022. Klik hier voor meer info!

1/7/21

Vanaf 1 juli is het secretariaat van onze pastorale eenheid gesloten. Vanaf 17 juli is het terug open. Er is wel nog steeds telefonische permanentie.

30/4/21

In deze meimaand wil Maria onze tocht- en bondgenote zijn. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men haar beeltenis tegen. De pelgrimstocht van ons leven gaat verder. Doorheen de vreugden en zorgen van het leven mogen we op Maria’s nabijheid vertrouwen. Met ons stil gebed, onze vragen en noden, mogen we bij haar komen…

De coronapandemie laat nog niet toe dat wij grote pelgrimstochten ondernemen, noch dat we in grote groepen samenkomen in één of ander bedevaartsoord. Toch willen we deze meimaand niet ongemerkt laten voorbijgaan. In de hoop dat we vanaf 8 mei met 50 personen mogen samenkomen, wel in de buitenlucht, willen we in onze pastorale eenheden een gebedsmoment aanbieden. Samen, biddend bij Maria. Ook jij bent van harte uitgenodigd en welkom…

WANNEER?

Dinsdag 11 mei om 19.00 uur

WAAR?

Mariakapelletje aan de Kortewagenstraat 71 (PE Heilige Vincent)

of

Mariakapelletje aan begin Geuzesmissestraat (PE Heilige Damiaan)

We hopen op mooi lenteweer zodat dit moment kan doorgaan in de open lucht, in de nabijheid van Maria. Met onze land- en tuinbouwers willen we die avond ook bidden voor de ‘vruchten van de aarde’. Dinsdagavond 11 mei vervalt dan de eucharistieviering van 18 uur in de Sint-Martinuskerk Oekene.

We respecteren hierbij de veiligheidsmaatregelen: we houden de nodige afstand en het dragen van een mondmasker is verplicht.

25/2/21

Klik hier voor het bekijken van een mooie powerpoint over Sint-Jozef.

23/2/21

Klik hier voor het bekijken van een heel mooie vasten bezinning!

19/2/21

Klik hier voor de nieuwe data van de eerste communie.

10/2/21

Klik hier voor het lezen van een belangrijke brief betreffende de eerste communie.

8/2/21

Klik hier voor de nieuwe data van het vormsel.

8/2/21

ASWOENSDAG

Op 17 februari is het Aswoensdag en daarmee begint de veertigdagentijd. Ook tijdens deze lockdown willen we deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op deze dag zal er geen viering zijn. Wel willen wij diegenen die het wensen, de kans geven een askruisje te ontvangen. Op Aswoensdag zal priester Johan in de Sint-Pieterskerk te Ledegem aanwezig zijn tussen 10 uur en 12 uur. Je kan er even langskomen voor een moment gebed en bezinning. Wie dit dan verlangt kan bij priester Johan een askruisje ontvangen.

Wij vragen wel de veiligheidsvoorschriften te respecteren: handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk, mondmasker verplicht, met niet meer dan 15 personen op hetzelfde moment aanwezig in de kerk (kom dus wat gespreid). Zo willen wij u een zinvolle start van de veertigdagentijd aanbieden.

20/1/21

Een kopje koffie?... Via deze klik weet u waar je er kan bestellen...

11/1/21

Lichtmis vieren we dit jaar een beetje anders...

Uw kindje mocht het sacrament van het doopsel ontvangen? We danken hierbij de Heer, Bron van alle leven. Helaas is het niet mogelijk om samen eucharistie te vieren omwille van covid-19. Toch willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom worden jullie uitgenodigd om de dromenvanger van je kind te komen afhalen op zaterdag 6 februari 2021. Je bent hartelijk welkom in de Sint-Elooiskerk te Sint-Eloois-Winkel tussen 14u en 16u. 

30/12/20

Klik hier om meer te weten te komen rond de eerste communie van 2021.

18/12/20

Klik hier om meer te weten te komen rond het vormsel van 2021.

13/12/20

KERSTMIS TIJDENS CORONA

Straks gaan wij het Kerstfeest vieren. Gezien de lange ballingschap waarin wij nu leven, weten wij dat het een andere Kerst zal worden dan anders. Ondanks alle corona-maatregelen gaan we de geboorte van Jezus ook dit jaar vieren. En dit niet zonder vreugde! Dat Godsgeschenk, het Kind van Betlehem, kan geen enkel virus of tegenslag ons ontnemen. Het wordt de uitdaging, om rond de kleinste kerstkribbe waar ook, Kerstmis te vieren.
Als Kerk gaan we dit jaar een ‘andere Kerstmis’ vieren, maar niet zonder vreugde. Veiligheid en gezondheid zijn nu de mooiste geschenken die wij bij dit feest elkaar kunnen geven. Na het arrest van de Raad van State is er een heel beperkende versoepeling gekomen van de
overheid: erediensten mogen vanaf zondag 13 december gevierd worden met maximaal 15
aanwezigen! Deze versoepeling beknot echter het familiegevoel dat het Kerstfeest in zich
draagt. Die 15 aanwezigen kunnen niet zomaar de eerst ingeschrevenen of snelst
aangekomenen zijn. Bovendien is het weinig vredevol en getuigt het niet van gastvrijheid om
juist bij de vieringen in de kersttijd mensen te weigeren of buiten te laten staan. Dat kan
blijvende pijn en spanningen met zich meebrengen.
De experten rond de coronapandemie maken ons ook duidelijk dat de situatie heel precair blijft. De curve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft een plateau bereikt. Welke kant die curve zal kiezen, dat hebben wij allen in handen. We moeten samen alles doen om de cijfers ten goede te keren. Daarom hebben we met de teams van de pastorale eenheden H. Damiaan en H. Vincent de keuze gemaakt om alle liturgische vieringen blijvend op te schorten tot zeker 15 januari 2021 (uitvaarten en huwelijken blijven in beperkte kring mogelijk). Op dat moment bekijken we opnieuw de toestand, rekening houdend met de voorschriften van onze burgerlijke en kerkelijke overheid.
Christen zijn is zorg dragen voor mensen. We willen dat solidair doen. We hadden uiteraard
heel graag liturgie gevierd. Kerstmis ligt ons zo nauw aan het hart. Maar we geven niet het
goede signaal om nu opnieuw in groep te vieren. We kunnen ook op andere manieren ons
christen zijn invullen. Onze dienstbaarheid naar anderen en ons persoonlijk gebed voor vele
mensen die er om vragen in deze dagen, kunnen daar een vertolking van zijn. Onze kerken
blijven meer dan ooit open. De kerststal in de kerk is een gastvrije uitnodiging voor iedereen
om er even te vertoeven. Bij de kerststal vind je een ‘Welzijnszorg-spaarpot’. Je kan er een
enveloppe of gift in natura inleggen, jouw solidariteit met de kansarmen in ons midden. Ik nodig je van harte uit tot een bezoekje aan de kerststal. Het is wellicht het mooiste dat wij bezoekers en gezinnen nu kunnen aanbieden, zonder mensen te moeten kwetsen of wegsturen. Zoals iemand het zei: als een geboortebezoek bij het kind Jezus, Maria en Jozef, zoals de herders en de drie wijzen het deden! Je bent welkom, coronaproof!
Laten we deze dagen meer dan ooit met mekaar verbonden blijven, elkaar niet uit het oog en het hart verliezen. Draag zorg voor elkeen. Wees waakzaam!
Ik wens u een mooi kerstfeest, anders dan anders, en toch even echt!

Johan Loones
pastoor PE H. Damiaan & PE H. Vincent

8/12/20

UITNODIGING TOT DIACONIE TIJDENS DEZE ADVENT

In de advent hebben we altijd extra aandacht voor mensen die het in onze samenleving niet zo makkelijk hebben. Vandaag hoorde ik op de radio dat het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ genomineerd is voor woord van het jaar 2020. Of het een goede keuze is, laat ik aan ieders persoonlijke smaak over. Alleen zou het niet zo mogen zijn dat de anderhalvemetersamenleving de norm van onze maatschappij wordt. Het mag niet zo zijn dat de welvaart en het welzijn de ander, altijd minstens anderhalve meter van onze koude kleren verwijderd blijft. Het zou niet mogen dat de armoede van anderen anderhalve meter van ons hart gehouden wordt, uit angst dat we besmet zouden worden met medeleven of solidariteit. Jammer genoeg zijn daarvoor al voldoende vaccins  op de markt.

Daarom willen we ieder van u warm maken voor een inzamelinitiatief. Graag nodigen we u uit om handdoeken, keukenhanddoeken en houdbare levensmiddelen (conserven, droge niet-bederfbare voeding, drank ik plastic-flessen, tetra verpakkingen…) naar onze kerken te brengen. Deze bezorgen wij dan aan de Kerit in Roeselare, die ervoor zorgt dat ze bij behoeftige mensen van bij ons terecht komen. Noem de actie misschien een ‘anderhalvemeterverbinding’. We willen door die kleine gebaren,  geschenken, ondanks de afstand die we moeten houden, de mensen in de anderhalvemetersamenleving toch wat dichter bij elkaar brengen, wat verbonden zijn in deze advent- en kersttijd.

U kan dus uw geschenk naar één van de kerken brengen tot en met 18 december:

Sint-Pieterskerk, Ledegem: de kerk is meestal elke dag open

Sint-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel: de kerk is meestal elke dag open

Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke:  dinsdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur en tussen 14 uur en 18 uur, woensdag tussen 14 uur en 18 uur en donderdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur

Sint-Henricus, Zilverberg: donderdag tussen 14 uur en 17 uur.

En nog iets. Schrijf eens een kaartje naar iemand, een oude vriend, een vroegere buur, of gewoon naar iemand in de straat, … . Het doet zo goed om naar de brievenbus te stappen en er een kerstwens te vinden. Een welgekomen afwisseling tussen alle reclame en brieven met venstertjes. Of een telefoontje naar iemand kan wonderen doen. Een vriendelijke goeie dag langs de straat kost geen geld en zelfs een babbeltje met anderhalve meter afstand en een mondmasker tussen, kan zo verbindend werken, hoe gek het ook mag klinken.

Doen zou ik zeggen! 

Darky Seynaeve

 

7/12/20

BELANGRIJK NIEUWS BETREFFENDE INSCHRIJVING VORMSEL 2021

 Beste ouders

Hoe onzeker de tijden ook zijn die we nu doormaken, toch blijven we hopen op uitzicht en toekomst. Zo krijgt uw twaalfjarige dochter/zoon de kans om volgend jaar het sacrament van het vormsel te ontvangen. We houden er sterk rekening mee dat onze vrijheid en mogelijkheden komend voorjaar nog beperkt gaan zijn. Vandaar zal de voorbereiding op het vormsel voor het grootste deel digitaal verlopen. Ook zo blijven wij verbonden met elkaar!

Mogen wij u vragen om uiterlijk tegen 14 december een seintje te geven of uw dochter/zoon al of niet het sacrament van het vormsel wenst te ontvangen. Dit door de digitale link: https://forms.gle/2f23BgEoqdb9Xy82A in te vullen.

Daarna ontvangt u van ons digitaal een eerste opdracht. Het wordt een kleine opdracht om wat licht te brengen voor mensen om je heen, in deze donkere dagen naar Kerstmis toe.

De vormselvieringen gaan allemaal door in de Sint-Pieterskerk te Ledegem, dit op zaterdag 15 mei 2021 en op volgende tijdstippen: 10.30u, 14u en 16u.

Al naar gelang het aantal kandidaat-vormelingen en de dan geldende veiligheidsmaatregelen, voorzien we nog een mogelijke extra viering:

vrijdag 14 mei: om 17.30u

Op het inschrijvingsformulier zal u kunnen aanduiden in welke viering u wenst deel te nemen.

Wij wensen u verder nog een warme tijd van verbondenheid toe.

Zorg goed voor elkaar en voor de mensen om je heen.

Genegen groeten namens het team

Johan Loones

priester

 

30/10/20

BELANGRIJK NIEUWS…

Wegens de onrustwekkende en zeer ernstige situatie door de coronapandemie hebben de teams van de pastorale eenheid heilige Vincent Rumbeke en heilige Damiaan Ledegem beslist dat alle weekendvieringen van 31 oktober en 1 november, als ook de viering van 2 november in alle kerken van onze pastorale eenheden worden geannuleerd. In opvolging van het besluit van het Nationaal overlegcomité van vrijdag 30 oktober kan de opschorting van de erediensten verlengd worden. De kerken blijven wel open voor een moment van bezinning.

We beseffen dat dit een ingrijpende beslissing is. Als geloofsgemeenschap willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van ieders veiligheid en gezondheid en in solidariteit met alle zorgverleners en artsen. Hou het veilig en laten we verder zorg dragen voor elkaar, in het bijzonder voor alle zieken en allen die zwaar worden getroffen. In het gebed en in kleine tekenen van goedheid kunnen we elkaar in deze moeilijke tijd bemoedigend nabij blijven.

 

22/10/20

Nieuw schema eucharistievieringen

Om het nieuwe schema van de eucharistievieringen te bekijken klikt u hier.

07/10/20

De doopkalender voor 2021 is beschikbaar

Voor de nieuwe doopkalender van 2021 klik je hier.

 

17/08/20

Schema vieringen tot januari 2021
Hierbij het schema voor de vieringen tot januari 2021. PDF = klik hier

 

17/08/20

Eucharistische aanbidding 2020 - 2021
Hierbij de momenten van aanbidding voor het werkjaar 2020 - 2021.
Je vindt die hier.

 

20/07/20

Coronamaatregelen

Graag geven wij u een update van de maatregelen omtrent corona bij de liturgische vieringen in de kerken van onze pastorale eenheden.

1. Met de twee teams is de keuze gemaakt om de huidige regeling van eucharistievieringen aan te houden tot eind dit jaar, dus tot 31 december. Concreet: elke zaterdag om 16 uur in de Sint-Elooiskerk en om 17.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk. Elke zondag om 9 uur in de Sint-Henricuskerk en om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk. Iedere dinsdag om 18.30 uur in de Sint-Martinuskerk en iedere woensdag om 18.30 uur in de Sint-Jan de Doperkerk.
2. Na de nationale veiligheidsraad van 27 juli is het maximum aantal aanwezigen bij liturgische vieringen terug gebracht tot 100 personen. In bepaalde kerken is dit aantal niet mogelijk, gezien de 1,5 meter afstand moet bewaard blijven. Personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen samen zitten.
3. We dringen erop aan dat niemand stoelen verplaatst in de kerk. Alles is geplaatst en uitgemeten. Tot nu toe zijn er voor zondagse vieringen voldoende stoelen.
4. Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht tijdens de erediensten.
5. Zorg altijd dat de nodige veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaard wordt. Dit ook bij het verlaten van de kerk.
6. Gezien er geen omhalingen mogen gehouden worden vragen wij om het mandje voor ‘uw kerkbijdrage’ en het ‘stoelgeld’ niet te vergeten.
7. Omtrent de geplande vieringen voor ‘eerste communie’ en ‘vormsel’, voorzien in september/oktober, kunnen wij nog geen uitsluitsel geven of deze zullen kunnen doorgaan. Wanneer deze kunnen doorgaan zoals gepland zullen deze vieringen enkel in de Sint-Petrus en Pauluskerk en de Sint-Pieterskerk doorgaan. Dit zijn de twee grootste kerken van de pastorale eenheden.
8. Vrijwilligers die zich wensen te engageren als steward (onthaal) bij één van de vieringen, kunnen zich altijd aanmelden een kwartier voor het begin van de viering.

Aan iedereen van harte dank om de zorg die je om elkaar geeft.

 

30/06/20

Nieuw doopaanvraagformulier vanaf juli 2020

Beste ouders, hierbij vinden jullie het nieuwe doopaanvraagformulier. Gelieve enkel dit nog te willen gebruiken. Je kan het downloaden, invullen en terugsturen naar ons secretariaat.
Vriendelijk dank voor jullie medewerking. PDF = klik hier