Eerste communie 2023

Beste ouders,
Zoals elk jaar biedt onze pastorale eenheid in enkele weekendvieringen de kans om de
eerste communie te vieren. De ouders die dit wensen kunnen hun kind, vanaf 15 november,
via volgende link : https://forms.gle/zwmHazoq4GGyUMp1A

tegen uiterlijk 11 december 2022, inschrijven.
De directie en de betrokken leerkrachten hebben reeds een voorkeurdatum vastgelegd:
VBS Sint-Jan - zaterdag 22 april om 16.00 uur in de St.-Jan de Doperkerk, Rollegem-Kapelle
VBS De peereboom - zondag 23 april om 10.30 uur in de St.-Pieterskerk, Ledegem
VBS De groeitoren - zaterdag 13 mei om 10.30 uur in de St.-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel
Ondanks de voorkeur van de scholen kunnen de ouders, die het wensen, hun kind voor een
andere viering inschrijven.
Ouders die tot de P.E. H. Damiaan behoren en van wie hun kind geen les volgt in één van de
bovenvermelde scholen, kunnen hun kind voor één van de voorgestelde vieringen
inschrijven.
Gelieve de bijdrage van 15,00 euro over te schrijven op de bankrekening van:
P.E. H. Damiaan BE08 7390 1210 6813 met als mededeling:
naam en voornaam van de eerstecommunicant en de school.
Later worden er nog allerhande praktische afspraken meegedeeld.         

 

Onze Eerste Communiefolder kan je bekijken door hier te klikken.