Uitvaart

Er zijn in de Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem geen uitvaartdiensten op maandag.
Op de vooravond van een uitvaartdienst kan er om 18.30 uur een gebedswake plaatsvinden, die geleid wordt door een gebedsleider.
Op Allerzielen worden de families van de overledenen van het voorbije jaar uitgenodigd op een gebedswake. De kruisjes met daarop de namen van de overledenen worden dan meegegeven met de families.


In regel een gebedsdienst.

De pastorale eenheid H. Damiaan kiest voor een gebedsdienst als de meest aangewezen vorm van uitvaartliturgie. Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan. Maar op vandaag kiezen steeds meer mensen voor een gebedsdienst, en ook de pastorale eenheid H. Damiaan zelf kiest bij voorkeur voor deze vorm van uitvaartplechtigheid.

In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie. De familie en vrienden krijgen er wel alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was. Tegelijk wordt bij een gebedsdienst dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie.

… of soms een eucharistieviering

Maar wenst de familie uitdrukkelijk een eucharistieviering, dan kan dat ook. 

Voorgangers

Van zodra een voorganger aangeduid is voor de uitvaart, neemt deze voorganger contact op met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid. De voorganger kan een priester of een diaken maar evengoed een leek zijn.

Tijdens de gemeenschapsvieringen op de eerste zondag van de maanden maart/juli/november worden de overledenen van de voorbije 3 maanden herdacht in een speciale gedachtenis viering.