Huwelijk

Mensen, jong of oud, die wensen kerkelijk te huwen nemen persoonlijk contact op met het secretariaat om datum, uur en plaats (een van de drie parochiekerken) van de huwelijksviering af te spreken. Er worden praktische richtlijnen voor de kerkelijke huwelijksplechtigheid (afspraak met de priester/diaken, schikking van de kerk, viering, ...) meegegeven.

De priester of diaken Stijn stelt aan koppels die willen huwen steeds de vraag of het een eucharistieviering of gebedsdienst moet/mag zijn.

Klik hier om het aanvraagformulier voor een huwelijk aan te vragen.

Klik hier om de huwelijksfolder te bekijken.