Huwelijk

Mensen, jong of oud, die wensen kerkelijk te huwen nemen persoonlijk contact op met het secretariaat om datum, uur en plaats (een van de drie parochiekerken) van de huwelijksviering af te spreken. Er worden praktische richtlijnen voor de kerkelijke huwelijksplechtigheid (afspraak met de priester/diaken, schikking van de kerk, viering, ...) meegegeven.

Priester Johan/diaken Stijn stelt aan koppels die willen huwen steeds de vraag of het een eucharistieviering of gebedsdienst moet/mag zijn.

Inhoudelijk wordt het 'Charter bij een huwelijk' besproken.
Hier vindt u een voorbeeld van het charter.