Vormsel

Omwille van Corona verloopt de voorbereiding  anders.

In onze Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem zijn er jaarlijks vormselvieringen.
Tijdens de voorbereiding hiervan zijn er verplichte en vrijblijvende activiteiten.

De verplichte activiteiten zijn:

Ouderavond: Dit is een bijeenkomst met alle ouders van de kandidaat-vormelingen. Die avond staan we kort stil rond de betekenis van het vormsel. Er worden ook enkele afspraken gemaakt en praktische info meegeven. Op het einde krijgt iedereen die het wil, een inschrijvingsformulier mee.

Geestig: Een bijeenkomst waarbij de jongeren via spel en woord met elkaar in gesprek gaan en de betekenis van het vormsel leren kennen.

Damiaanactie: Deze bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst gebeurt op jouw school tijdens een gewone lesdag. Hier zal je meer leren over de Damiaan-campagne. Het tweede deel vindt plaats in diezelfde week op de zaterdagvoormiddag met de verkoop van de gekende Damiaan stiftjes

Kerkbezoek: Wij vinden het heel zinvol dat wij even stilstaan rond reilen en zeilen in een kerkgebouw. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden tijdens een weekend juist voor of na een weekendviering.

Weekendvieringen: Als voorbereiding op jullie vormsel, dienen jullie ook 3 weekenden (zaterdag of zondag) een viering mee te vieren. Daarin zullen we rond bepaalde thema's stilstaan en luisteren naar de woorden van de Heer.

De datum van het vormsel wordt elk jaar bepaald door het bisdom. Er is dus geen vaste datum. Van zodra deze gekend is, zal deze hieronder geplaatst worden. Jullie ouders en vormelingen kunnen zelf kiezen welke uur jullie wenst gevormd te worden. Dit zal je kunnen aanduiden op het inschrijvingsformulier.

Vormsel data:
Voor 2021 gaat het vormsel door op zaterdag 18 september.

- om 10.00 uur in de Sint-Pieterskerk
- om 14.00 uur in de Sint-Pieterskerk
- om 16.00 uur in de Sint-Pieterskerk