Vormsel 2023

Beste jongere
Beste ouders en verantwoordelijken
Zoals elk jaar wordt in onze Kerk de mogelijkheid geboden om het sacrament van het
Vormsel te ontvangen. Christen zijn is een bewuste keuze, in deze tijd meer dan ooit...
Het is dan ook belangrijk dat deze keuze in alle vrijheid en met onderling overleg
gemaakt wordt.

Als je gekozen hebt om het Vormsel te ontvangen, vragen we om het inschrijvings-
formulier in te vullen uiterlijk tegen 4 december 2022. Dit kan via volgende digitale link:

https://forms.gle/UYN82PnxiBkvHhhj7 

Na ontvangst van alle inschrijvingen, sturen wij je digitaal een eerste opdracht.
Als je ingeschreven bent, verwachten we dat je dan ook aan deze voorbereidende
opdrachten deelneemt.
De vormselvieringen gaan allemaal door in de Sint-Pieterskerk te Ledegem op zaterdag 27 mei 2023 en dit ofwel om 10u30 ofwel om 14u00 ofwel om 16u00

Gelieve de bijdrage van 25 euro over te schrijven op
rekening: P.E. H. Damiaan Ledegem  BE08 7390 1210 6813 (mededeling: naam
van de vormeling en de school).
Later worden er nog allerhande praktische afspraken meegedeeld.

Genegen groeten
de Pastorale Eenheid Heilige Damiaan Ledegem

 

Vormsel 2024

Het vormsel zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 25 mei 2024.