Vormsel 2022

Uw twaalfjarige dochter/zoon krijgt de kans om volgend jaar het sacrament van het vormsel te ontvangen. We houden er sterk rekening mee dat onze vrijheid en mogelijkheden komend voorjaar misschien nog beperkt gaan zijn. Vandaar zal de voorbereiding op het vormsel voor het grootste deel digitaal verlopen. Ook zo blijven wij verbonden met elkaar!

 

Mogen wij u vragen om uiterlijk tegen 1 december een seintje te geven of uw dochter/zoon al of niet het sacrament van het vormsel wenst te ontvangen. Dit door de digitale link: https://forms.gle/CtGcX4YTxC8onFzTA  in te vullen.

 

Eveneens willen wij al vragen 7 of 15 december vrij te houden voor het bijwonen van een Adventswake. Meer info volgt na inschrijving.

Na de adventswake ontvangt u van ons digitaal een eerste opdracht. Het wordt een kleine opdracht om wat licht te brengen voor mensen om je heen, in deze donkere dagen naar Kerstmis toe.

 

De vormselvieringen gaan allemaal door in de Sint-Pieterskerk te Ledegem, dit op

zaterdag 14 mei 2022 en op volgende tijdstippen:

10.30u, 14u en 16u.

Op het inschrijvingsformulier zal u kunnen aanduiden in welke viering u wenst deel te nemen.

Gelieve de bijdrage van 35 euro over te schrijven op rekening:

P.E. H. Damiaan – Vormsel- BE08 7390 1210 6813 (mededeling: naam vormeling en school).

Wij wensen u verder nog een warme tijd van verbondenheid toe.

Zorg goed voor elkaar en voor de mensen om je heen.

Genegen groeten namens het team

 

Johan Loones                                                             Stijn Hantson

pastoor                                                                                               diaken