Missie-echo

woensdag 12/04/23

Koffieverkoop te voordele van de projecten van zr. Lieve Leenknecht

Van pr. Patrick Leenknecht ontving ik het bericht dat de verscheping van
de koffie nu gepland is voor 18 april. Dit heeft voor gevolg dat de
levering ook naar een latere, nog niet gekende datum verplaatst wordt.

Nog even geduld dus, waarvoor dank.

 

zaterdag 01/04/23

Paasbrief van pater Toon

Wij moeten het niet ver zoeken om verstervingen te doen. Meeleven en zich proberen in te leven in de situatie van Congo is meer dan vasten. We moeten onze woede bedwingen en proberen te geloven in de verrijzenis van Congo. Altijd blijven zoeken naar lichtjes die een betere toekomst aankondigen… Het is moeilijk om mensen te overtuigen dat het beter kan!

 

Wat we willen is “vrede” voor de mensen van Congo, voor de mensen van Oost-Congo. Al meer dan twintig jaar kennen zij geweld, moord en brand. Het ene regime volgt het andere op maar er komen geen oplossingen. Men zoekt dialoog langs diplomatieke weg, er worden heel wat akkoorden gemaakt, maar niemand die erin geloofd omdat handtekeningen voor velen geen waarde hebben.

 

Europa, Amerika en de UNO doen vele verklaringen maar het zijn ijle woorden, omdat die gezaghebbende organisatie, medeplichtig zijn in de oorlog in Oost-Congo.

Er verschijnen in de internationale pers heel wat artikels over de RD Congo, ook in de Belgische pers lees ik de laatste tijd ook serieuze bedenkingen. De media (de niet verzuilde) geven soms eerlijk de situatie van Oost-Congo weer. Vele NGO, internationale en plaatselijke kennen de oorzaak van het ongeluk van de Congolezen, ook experten van de UNO noemen in hun verslag ook namen: Wat voor de Congolezen hun geluk moest maken, is hun ongeluk geworden: rijke grondstoffen. “Congo is niet te koop” verklaren de NGO… De paus roept verontwaardigd: "Hou jullie handen af van de Congo…" Maar alles tevergeefs… Het blijft bij verklaringen en mooie praat!

We bidden elke dag voor vrede in het Oosten en nu ook in groot Bandundu en het plateau van de Bateke... Dat bidden geeft een beetje troost voor de vluchtelingen te weten dat er aan hen gedacht wordt. Achthonderdduizend mensen hebben hun dorp, velden en huis verlaten door de oorlog, ons opgelegd door de buren en grootmachten die multinationals laten begaan. Elke dag opnieuw sterven er mensen, vermoord door militiegroepen gesteund door buurlanden. 

 

Het Westen vergeet de Congo bewust, gezien de grondstoffen, nodig voor hun welzijn, toch te krijgen zijn langs frauduleuze weg. Er worden geen maatregelen genomen tegen landen die de rebellen steunen… Alleen maar waarschuwingen, die iedereen over zich laat gaan.

Het doet pijn, erg pijn voor velen die met het volk begaan zijn… het is een vasten! De bekoring is er om dat alles van zich af te zetten… Kinshasa is ver van Goma, of Bunia en Beni

 

Soms vergeten wij de miserie van het volk en houden we ons bezig met de bouw van de school bij de zusters van de Jacht in Menkao. Zoals vroeger geschreven en nu ook te volgen op facebook van Toon Tanghe, heeft de Provincie West-Vlaanderen een subsidie toegestaan. We zijn bezig met de werken. De funderingen liggen er al… maar we staan voor vele moeilijkheden. Onze kostenraming is niet meer geldig. De kosten van de grondstoffen, cement, betonijzer, planken voor bekisting, vervoer enz zijn fel gestegen. Meteen ook het salaris van de werkers…. We vertrouwen in de voorzienigheid en goede wil van diegenen die de voorzienigheid willen helpen.

 

De ruwbouw van de kerk gaat naar zijn voltooiing. De metsers onder leiding van plaatselijke ingenieurs (Roger, architect en Donat, bouwingenieur) zijn het koor aan het bouwen. Binnenkort moeten wij het altaar en de koormeubelen verplaatsen om een voorlopige scheidingsmuur in golfplaten te maken. Zo kunnen de werkers metselen aan een groot booggewelf, dat koor en schip scheidt. De opvolging vraagt heel wat inspanning, maar wij doen het graag omdat de mensen een zeer grote inspanning leveren om de fondsen te vergaderen. We hopen met Kerstdag onder dak te zitten.

 

En zo gaan wij op naar Pasen.

We aanvaarden het onrustig meeleven met de miseries van de mensen ver in Oost-Congo, als een vastenpunt. Wij proberen mee te leven met de zorgen van onze plaatselijke bevolking die de toekomst niet echt meer ziet zitten, in de hoop dat het ook eens Pasen zal worden voor het Congolese volk en voor gans Afrika.

 

Ook voor jullie allemaal, die mij lezen, weet dat “hoop doet leven” en “na regen komt zonneschijn”. Wij geloven met jullie dat dit zal gebeuren, omdat wij geloven in de verrijzenis van Christus.

Een zalige hoogdag van Pasen en een mooie lente!

 

Pater Toon Tanghe, CICM

toon.tanghe@yahoo.com

WhatsApp: 00243827854422zaterdag 01/04/23

Uitgestelde levering koffie

Wij hadden beloofd om uw bestelde koffie, ter ondersteuning van de projecten van zuster Lieve Leenknecht, te leveren in de eerste week van april.

Helaas zal dit niet kunnen. Daar de verscheping van de koffie vertraging opgelopen heeft zal de levering ook vertraging hebben.

Tot op heden hebben wij nog geen nieuwe datum ontvangen voor de levering

Wanneer deze gekend is zal deze u ook medegedeeld worden.

Dank voor uw begrip en geduld!

 

Een kopje koffie?...Graag!

Het is een traditie geworden, eens de nieuwjaarsdrukte voorbij is maken we aandacht en tijd vrij voor het missiewerk van zuster Lieve Leenknecht in Congo. Ook dit jaar werken wij met onze Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem mee aan de koffieverkoop voor de projecten in het weeshuis van zuster Lieve in Congo.

Dankzij de vorige koffieverkoop werd in het weeshuis de nodige herstellingen uitgevoerd. Dankjewel!

De opbrengst van de actie van dit jaar zal gebruikt worden om nog meer dakgoten aan te brengen om het water nog beter op te vangen in de grote regenputten. Dit zal nuttig zijn tijdens het droog seizoen. Ook worden er nog extra zonnepanelen aangebracht om s' nachts meer licht te hebben.

Wie vorige jaren reeds van onze fairtrade koffie kocht weet ondertussen dat het een heel lekker bakje troost is. Omdat de koffieprijzen echter wereldwijd gestegen zijn hebben ook wij onze prijzen moeten aanpassen. De prijs voor de pads is gebleven zoals vorig jaar.

Er is opnieuw Congo koffie voor 6 euro (250 gr.) en decakoffie voor 7 euro (250 gr.). Alsook pads dessert koffie (16x7gr) voor 5 euro en pads deca (16x7 gr) voor 5 euro. De actie
loopt tot 19 februari 2023. De bestelling wordt aan huis gebracht vanaf 3 april 2023.

Bestellen kan via overschrijving op het nummer: BE28 7775 0404 5220 van A. Lecluyse met vermelding van welke koffie u wenst als ook adres voor levering !
Er liggen ook bestelbonnen achter aan in de drie kerken van de Pastorale Eenheid. Je kan die invullen en samen met het gepaste bedrag in een envelop bezorgen in de brievenbus
van: Fam. Lecluyse-Lefevere, Ter schuerenlaan 16 SEW.

Meer info: tel.: 056/50 45 94.

 

Kerstwensen Uit Congo
PDF – 36,6 KB 93 downloads

Hieronder vind je de verschillende nieuwsbrieven van onze missionaris Pater Toon Tanghe.

Werelddag Grootouders Nieuwsbrief
PDF – 44,9 KB 375 downloads
Nu Ben Ik Wel Een Beetje Ongerust Geweest
PDF – 62,9 KB