Kerk & Leven

Voor wie interesse heeft in het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap in de Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem en in de ruime kerkgemeenschap, is dit weekblad een uitstekende wegwijzer. In elk nummer is er nieuws en ook berichtgeving uit de drie lokale gemeenschappen.

Personen en organisaties die een bericht of foto van een activiteit willen publiceren, bezorgen een uitgeschreven tekst en/of foto (in hoge resolutie) aan: info@kerkinledegem.be.

Vermeld bij elk bericht uw naam en telefoonnummer (zo kan u gecontacteerd worden als er iets onduidelijk is) en duid ook aan bij welke parochie de tekst moet horen.

De teksten dienen uiterlijk de maandag binnen te zijn voor publicatie op woensdag van de volgende week.
Men kan abonneren via het secretariaat van de Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem of door het storten van 42 euro op rekeningnummer : BE70 7330 0910 7825 en dit met duidelijke vermelding van je Naam en Voornaam  en je volledig Adres. 

Ieder jaar worden onze abonnees met een brief uitgenodigd tot het her-abonneren en dit steeds voor 1 december.

Indien je een parochieblad niet ontvangen hebt, neem dan contact met diaken Stijn.

Via mail: stijn.hantson@gmail.com

Via telefoon: 0468 11 92 58