Kerk & Leven

Voor wie interesse heeft in het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap in de Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem en in de ruime kerkgemeenschap, is dit weekblad een uitstekende wegwijzer. In elk nummer is er nieuws en ook berichtgeving uit de drie lokale gemeenschappen.

Personen en organisaties die een bericht of foto van een activiteit willen publiceren, bezorgen een getypte tekst en/of foto (in hoge resolutie) aan: kerkinledegem@gmail.com

Vermeld bij elk bericht uw naam en telefoonnummer (zo kan u gecontacteerd worden als er iets onduidelijk is) en duid ook aan bij welke pastorale eenheid (ofwel beide) de tekst moet horen. De teksten dienen uiterlijk 14 dagen voor de publicatiedatum binnen te zijn. Het parochieblad verschijnt normaliter op woensdag.

 

Men kan abonneren via het secretariaat van de Pastorale Eenheid Damiaan Ledegem of door het storten van 50 euro op rekeningnummer : BE70 7330 0910 7825 en dit met duidelijke vermelding van je naam en voornaam  en je volledig adres. 

Men kan ook kiezen voor een steun abonnement, dit kost 60 euro.

Ieder jaar worden onze abonnees met een brief uitgenodigd tot het herabonneren en dit steeds vóór 10 december.

Indien je een parochieblad niet ontvangen hebt, neem dan contact met diaken Stijn.

Via mail: stijn.hantson@gmail.com

Via telefoon: 0468 11 92 58